Privacy verklaring

Algemeen

In deze privacyverklaring vindt u informatie over hoe uw persoonsgegevens verwerkt worden. Er wordt alles aan gedaan om uw privacy te waarborgen en er wordt zeer zorgvuldig omgegaan met uw persoonsgegevens.

Indien u na het doornemen van deze privacyverklaring nog vragen heeft hierover, kunt u contact opnemen via het contactformulier (zie contact) of via onderstaande contactgegevens:

Eva Minne
Driftweg 210A
8420 De Haan
0499 41 62 60

Verzameling van persoonsgegevens

De volgende persoonsgegevens/contactgegevens kunnen (afhankelijk van de situatie) door ‘Eva geeft Reiki’ gevraagd worden:

 • Naam en voornaam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum

De opgevraagde gegevens worden beperkt tot het strikt noodzakelijke.

De persoonsgegevens/contactgegevens kunnen gevraagd worden in de volgende gevallen:

 • bij het opnemen van contact, een vraag naar informatie of een inschrijving via het contactformulier
 • bij inschrijvingen voor cursussen en andere activiteiten
 • bij het inschrijven voor de nieuwsbrief

Verwerking en beveiliging van de persoonsgegevens

De persoonsgegevens/contactgegevens van cliënten, deelnemers van cursussen of personen die aangemeld zijn voor de nieuwsbrief, worden elektronisch bewaard in een contactlijst of een mailinglist die met een paswoord is beveiligd.

Eva Minne zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden ter beschikking stellen of verkopen, de gegevens worden ook niet automatisch verwerkt voor ‘profiling’ of andere doeleinden.

Gebruik van persoonsgegevens

Eva Minne gebruikt persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

​De persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor:

 • Het verstrekken van informatie na een vraag via het contactformulier.
 • Het verstrekken van informatie over activiteiten via mail.
 • Het verstrekken van informatie in de vorm van een nieuwsbrief.

​De mails die je van mij ontvangt, zijn in overeenstemming met de keuze die je hebt gemaakt: het ontvangen van informatie na een vraag via het contactformulier, het ontvangen van informatie over activiteiten via mail, het ontvangen van informatie in de vorm van een nieuwsbrief.

Je kunt je steeds uitschrijven voor de nieuwsbrief door het contactformulier in te vullen met vermelding ‘afmelden nieuwsbrief’. Deze eventuele aanpassing wordt opgeslagen in het adressenbestand zodat je keuze ook in de toekomst wordt gerespecteerd.

​Wijzigen of verwijderen van persoonsgegevens

U heeft het recht om kosteloos informatie te vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de Privacywet heeft u eveneens het recht om deze persoonsgegevens te laten wijzigen indien ze onjuist zijn. Daarnaast kunt u uw persoonsgegevens laten verwijderen of het gebruik ervan verbieden indien ze onvolledig of niet ter zake dienend zijn.

Om deze rechten uit te oefenen, kunt u contact opnemen via bovenstaande gegevens of via het contactformulier. U heeft  steeds het recht een klacht in te dienen bij de Privacycommissie die toezicht houdt op de privacybescherming, zie www.privacycommission.be/nl.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close